AGB

Generelle vilkår og betingelser (GTC) for privatkunder (Status Juni 2024)

  1. Gyldighed 

Alle leverancer fra papier+ideen Silvia und Wolfram Jordan GbR sker udelukkende på grundlag af følgende  generelle betingelser (GTC). Vi anerkender ikke afvigende eller supplerende generelle betingelser fra vores  kunder.  

Vi leverer til private kunder i hele verden på grundlag af disse almindelige forretningsbetingelser. 

2 Tilbud og indgåelse af kontrakt 

Alle tilbud, oplysninger og indhold på dette websted kan ændres og er uforpligtende. Priserne er kun  gyldige for online-bestillinger. Vi er berettiget til at begrænse leveringen af vores artikler til en  handelsmæssig sædvanlig mængde. 

Vi forbeholder os ret til at udelukke levering fra forhandlere og konkurrenter. 

Tilbuddene gælder, så længe lager haves. Vi forbeholder os ret til at foretage produktændringer i design,  farve eller på det tekniske område, som udtrykkeligt tjener til at forbedre produktets kvalitet, uden forudgående varsel. Billeder, der offentliggøres på internettet, behøver ikke at være farveægte eller kan  være ens. 

Ved at klikke på knappen “køb” afgiver du en bindende ordre på de varer, der er indeholdt i  indkøbskurven. Når din bestilling er nået frem til os, modtager du en kvittering for modtagelsen pr. e-mail.  Dette er ikke en bindende accept af din bestilling. 

Ved bestilling med betalingsmetoden forudbetaling sker accepten af din ordre ved at sende en  proformafaktura, som indeholder en betalingsanmodning, inden for to dage (mandag-fredag). Ved bestillinger med betalingsmetoden PayPal, kreditkort eller Sofortüberweisung sker accepten af din  bestilling med betalingsanmodningen i kassen. 

Vi gør opmærksom på, at vi forbeholder os ret til at anfægte købsaftalen i tilfælde af fejl, f.eks. en teknisk 

prisfejl osv.  

  1. Levering 

Så snart dine varer (lagervarer) har forladt vores lager, vil du modtage en meddelelse om afsendelse via e mail med forsendelsesnummeret. Pakker sendes via en pakkeservice i henhold til deres  leveringsbetingelser. 

Ved større ordremængder og forsendelsesvægte på i alt mere end 10 kg forbeholder vi os ret til at sende  varerne i flere pakkesendinger. 

Levering finder sted mandag til fredag inden for Tyskland. Uden for Tyskland gælder leveringsbetingelserne  for pakkeservice i det pågældende land. 

Vi foretager ikke delleverancer på kundens anmodning, eller fordi vi ikke får leveret et produkt fra vores  leverandører uden vores egen skyld. 

  1. Leveringstid 

Leveringstiden inden for Tyskland er 3 til 5 dage, inden for Europa 3 til 7 dage. Leveringstider uden for  Europa afhænger af leveringsbetingelserne hos pakkeservice i det pågældende land. Hvis det bestilte produkt ikke er tilgængeligt, fordi vores leverandører uden egen skyld ikke leverer dette  produkt til os, kan vi hæve kontrakten. I så fald vil vi straks informere dig og om nødvendigt foreslå levering  af et tilsvarende produkt. Hvis der ikke er noget tilsvarende produkt til rådighed, eller hvis du ikke ønsker at  modtage et tilsvarende produkt, refunderer vi straks alle allerede udbetalte betalinger. 

For ordrer afgivet mandag-fredag vil din ordre blive afsendt inden for to arbejdsdage (mandag til fredag).  For ordrer afgivet i weekender og på helligdage på afsendelsesstedet, vil din ordre blive afsendt inden for  de næste to arbejdsdage. Ovennævnte leveringstider gælder kun, hvis varerne er på lager (varer på lager)  og ikke er blevet bestilt ved forudbetaling. Levering finder sted fra mandag til fredag. Ordrer, der skal  

betales på forhånd, vil blive afsendt inden for to arbejdsdage, så snart din betaling er blevet krediteret  vores konto, og varerne er på lager.  

  1. Forsendelsesomkostninger 

Følgende omkostninger gælder pr. ordre (inkl. moms): 

Pakkeforsendelse inden for Tyskland: € 6,90

Pakkeforsendelse til Danmark: € 12,50

Pakkeforsendelser til følgende europæiske lande (landegruppe 1): 

Belgien, Frankrig, Irland, Italien, Kroatien, Luxembourg, Nederlandene, Kroatien og Frankrig, Østrig, Polen, Portugal, Slowenien, Sverige, Schweiz, Spanien, Tjekkiet, Ungarn: € 18,00

Storbritannien: € 23,00

Færøerne, Norge: € 29,00

Andre europæiske lande på forespørgsel 

Pakkeforsendelser til resten af verden (landegruppe 2): 

Japan, Canada, USA: € 55,00

Australien, New Zealand: € 64,00 

Andre lande på anmodning  

For slutkunder (privatkunder) i Tyskland og Danmark er leveringen gratis fra 60 € værdi af varer pr. forsendelse. For slutkunder i landegruppe 1 er leveringen gratis fra 130 € varens værdi pr. forsendelse. For slutkunder i landegruppe 2 er leveringen gratis fra 250 € varernes værdi pr. forsendelse. 

  1. Fakturering, forfaldsdato og misligholdelse

Vi tilbyder i øjeblikket følgende betalingsmuligheder for privatkunder: Vi tilbyder følgende muligheder for  private kunder: kontant betaling ved afhentning, forudbetaling, Paypal eller kreditkort.  Generelt skal alle fakturaer betales straks og uden fradrag. Fakturaen udstedes, når varerne forlader vores  lokaler.  

Dit kreditkort eller din Paypal-konto vil blive debiteret, når ordren er gennemført. Efter kontrol (f.eks.  kreditværdighedskontrol) forbeholder vi os ret til i begrundede individuelle tilfælde kun at levere ved brug  af forudbetalingsmetoden. Vi vil informere dig herom i god tid. 

På grund af forenklingen af den elektroniske fakturering ved skatteforenklingsloven fra 2011 sender vi alle  fakturaer udelukkende pr. e-mail til den e-mailadresse, der er gemt på din kundekonto. Hvis du ikke gør indsigelse mod denne bestemmelse, betragtes den som stiltiende accepteret 

Hvis vores kunder ikke betaler rettidigt og der opstår misligholdelse, forbeholder vi os ret til at give  tredjemand til opgave at inddrive fordringerne. Udgifterne hertil skal i så fald afholdes af kunden. 

  1. Ejendomsforbehold  

Indtil købsprisen er betalt fuldt ud, forbeholder vi os ejendomsretten til den købte vare, indtil alle  betalinger er modtaget. 

  1. Fortrydelsesret for forbrugere i henhold til § 13 i BGB 

8a. Fortrydelsespolitik 

Du har ret til at annullere denne kontrakt inden for 14 dage uden at angive nogen grund Fortrydelsesfristen er fjorten dage fra den dag, hvor du eller en af dig udpeget tredjemand, som ikke er  transportøren, har taget eller har taget de sidste varer i besiddelse. 

For at udøve din fortrydelsesret skal du sende os 

papier+ideen Silvia und Wolfram Jordan GbR 

Gartenstraße 4 

01744 Dippoldiswalde 

Deutschland / Tyskland 

E-Mail: papier-ideen@gmx.de 

Tel: +49 3504-6290100 

ved at give en klar erklæring pr. brev eller e-mail om din beslutning om at fortryde denne aftale Du kan  bruge den vedlagte standardfortrydelsesformular (under punkt 8c.), som dog ikke er obligatorisk. For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du sender meddelelsen om udøvelsen af  fortrydelsesretten inden udløbet af fortrydelsesfristen. 

Følger af fortrydelsesretten 

Hvis du fortryder denne aftale, skal vi tilbagebetale alle betalinger, som vi har modtaget fra dig, herunder  leveringsomkostninger (med undtagelse af ekstra omkostninger, der følger heraf), uden forsinkelse og  senest 14 dage efter den dag, hvor vi har modtaget meddelelsen om din fortrydelse af aftalen. Til denne  tilbagebetaling anvender vi samme betalingsmiddel, som du brugte ved den oprindelige transaktion,  medmindre andet udtrykkeligt er aftalt med dig. Du vil under ingen omstændigheder blive opkrævet  gebyrer for denne tilbagebetaling. 

Følgende gælder for varer, der kan sendes som pakkepost (samlet vægt (inkl. emballage) under 31,5 kg): Du modtager en gratis returlabel fra os pr. e-mail og kan bruge den til at sende varen tilbage til os. Send  venligstvarerne ubrugt, i originalemballage og ubrudt.  

Returforsendelsen skal være forudbetalt. Freight collect-forsendelser accepteres ikke.

Disse bestemmelser er ikke obligatoriske krav for en effektiv udøvelse af fortrydelsesretten. 

Du skal kun betale for et eventuelt værditab af varerne, hvis dette værditab skyldes, at du har håndteret  varerne på en måde, der ikke er nødvendig for at kontrollere varernes tilstand, egenskaber og funktion. I tilfælde af skade som følge af ukorrekt emballage kan vi kræve erstatning for varernes værdi Efter udløbet  af 14 dages fortrydelsesret kan varerne kun returneres efter samråd og mod opkrævning af et  ekspeditionsgebyr. Denne beslutning henhører under papier+ideen Silvia und Wolfram Jordan GbR. 

Meddelelse om manglende fortrydelsesret 

Fortrydelsesretten eksisterer ikke i henhold til § 312g BGB (den tyske borgerlige lovbog) for varer, der er  specialfremstillede, åbnede og uforseglede varer 

8c. Eksempel på fortrydelsesformular 

Du kan bruge vores eksempel på fortrydelsestekst 

fortrydelsestekst 

(Hvis du ønsker at fortryde aftalen, skal du udfylde denne formular og returnere den til os) 

Til: 

papier+ideen Silvia und Wolfram Jordan GbR 

Gartenstraße 4 

01744 Dippoldiswalde 

Deutschland / Tyskland 

E-Mail 

Jeg/vi (*) fortryder hermed den aftale, som jeg/vi (*) har indgået om køb af følgende varer (*)/udførelse af følgende tjenesteydelse ( 

Bestilt den (*)/modtaget den 

Forbrugerens/forbrugernes navn 

adresse 

Forbrugerens/forbrugernes underskrift (kun i tilfælde af meddelelse på papir) 

Dato 

(*) Overstrege det ikke gældende 

9 Garantier  

9a. Garanti for forbrugere i henhold til § 13 BGB 

lovbestemte garanti / det lovbestemte ansvar for mangler gælder. 

9b. Udelukkelse af garanti for kunder i USA og Canada i henhold til amerikansk lov og canadisk lov:  Garantikrav accepteres kun i henhold til tysk lov. USA-lovgivningen og Canadas lovgivning gælder ikke her  og er udelukket her. 

  1. Klageprocedure 

Europa-Kommissionen stiller en platform til rådighed for online tvistbilæggelse (OS), som du kan finde her  https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Vi gør opmærksom på, at der ikke er nogen juridisk forpligtelse for papier+ideen Silvia und Wolfram Jordan  GbR til at deltage i en tvistbilæggelsesprocedure ved et forbrugervoldgiftsnævn, og at papier+ideen Silvia  und Wolfram Jordan GbR heller ikke er indstillet på at deltage i en sådan procedure.  

  1. Opbevaring af kontraktteksten 

Vi gemmer kontraktteksten og sender dig bestillingsdataene og vores generelle forretningsbetingelser pr.  e-mail. Du kan til enhver tid se de almindelige forretningsbetingelser på vores hjemmeside. Af  sikkerhedshensyn er dine bestillingsdata ikke længere tilgængelige via internettet.  

12 Kompetence og gældende lov 

Enhver kontrakt, der indgås med papier+ideen Silvia und Wolfram Jordan GbR, er udelukkende underlagt  forbundsrepublikken Tysklands lovgivning, med undtagelse af FN’s konvention om internationale  købsaftaler. Aftalens sprog er tysk. Rettens sted for alle tvister i forbindelse med kontraktforholdet er  Dippoldiswalde. papier+ideen Silvia und Wolfram Jordan GbR er også berettiget til at anlægge sag ved  kundens hovedsæde. 

  1. Ophavsret 

Ophavsretten til designet og indholdet af dette websted med alle dets sider forbliver altid hos os, især alle  fotografier, tekster, beskrivelser og alt indhold. Det er ikke tilladt at kopiere og downloade hjemmesiden  eller dele af den (billeder, tekster osv.). Reproduktion eller anden brug til kommercielle formål, navnlig  videregivelse mod betaling, er ikke tilladt. 

I det omfang vi henviser til andre websteder eller websider ved hjælp af links eller hyperlinks, påtager vi os  intet ansvar for indholdet af siderne.