Databeskyttelse

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Omfang

Denne databeskyttelseserklæring er beregnet til at informere brugerne af dette websted i overensstemmelse med den føderale databeskyttelseslov og telemedieloven om arten, omfanget og formålet med indsamling og brug af personoplysninger af webstedsoperatøren papier+ideen Silvia und Wolfram Jordan GbR, Gartenstraße 4, 01744 Dippoldiswalde, Tlf. +49 3504 6290100, e-mail: papier-ideen[at]gmx.de.

Webstedsoperatøren tager din databeskyttelse meget alvorligt og behandler dine personlige data fortroligt og i overensstemmelse med de lovmæssige bestemmelser.

Vær opmærksom på, at datatransmission på internettet altid kan være udsat for sikkerhedshuller. Fuld beskyttelse mod adgang fra tredjeparter er ikke mulig.

I det følgende vil jeg gerne informere dig om den behandling af personoplysninger, som papier+ideen Silvia und Wolfram Jordan GbR foretager i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen (jf. art. 13 DSGVO). Læs venligst vores databeskyttelsesoplysninger omhyggeligt.

A. Oversigt

Følgende databeskyttelsesoplysninger informerer dig om typen og omfanget af behandlingen af såkaldte personlige data. Persondata er oplysninger, der direkte eller indirekte kan henføres til dig eller kan henføres til dig.

Databehandling kan grundlæggende opdeles i to kategorier:

 • Med henblik på kontraktbehandling behandles alle data, der er nødvendige for udførelsen af en kontrakt med papier+ideen Silvia und Wolfram Jordan GbR. Hvis eksterne tjenesteudbydere også er involveret i behandlingen af kontrakten, f.eks. logistikvirksomheder eller betalingstjenesteudbydere, vil dine data blive videregivet til dem i det omfang, det er nødvendigt i hvert enkelt tilfælde.
 • Når du besøger hjemmesiden papier-und-ideen.de, udveksles der forskellige oplysninger mellem din terminal og min udbyders server. Dette kan også involvere personlige data. De oplysninger, der indsamles på denne måde, bruges bl.a. til at optimere vores hjemmeside. I overensstemmelse med bestemmelserne i GDPR har du forskellige rettigheder, som du kan gøre gældende over for os. Dette omfatter retten til at gøre indsigelse mod den valgte databehandling. Muligheden for at gøre indsigelse er fremhævet på tryk.

B. Formål med databehandling, retsgrundlag og legitime interesser, der forfølges af papier+ideen Silvia und Wolfram Jordan GbR eller en tredjepart samt kategorier af modtagere

B.1 Adgang til min hjemmeside

Når du går ind på min hjemmeside, sender den browser, der bruges på din enhed, automatisk information til serveren på min hjemmeside og gemmer den midlertidigt i såkaldte logfiler. Følgende oplysninger indsamles også uden din indgriben og gemmes, indtil de slettes automatisk:

 • IP-adressen på den anmodende internetaktiverede enhed,
 • dato og klokkeslæt for adgang,
 • navnet og URL’en på den hentede fil,
 • den hjemmeside, hvorfra adgangen blev foretaget (referrer URL),
 • den browser, du bruger, og, hvis relevant. operativsystemet på din computer med internetadgang og navnet på din adgangsudbyder.

Retsgrundlaget for behandlingen af IP-adressen er artikel 6, stk. 1 liter. f) GDPR. Min legitime interesse følger af de formål med dataindsamlingen, der er anført nedenfor. På dette tidspunkt vil jeg gerne påpege, at de indsamlede data ikke giver mig mulighed for at drage nogen direkte konklusioner om din identitet, og at de heller ikke vil give mig mulighed for at gøre det. IP-adressen på din terminalenhed og de andre data, der er anført ovenfor, bruges af mig til følgende formål:

 • Sørg for problemfri oprettelse af forbindelse,
 • Sikre en behagelig brug af min hjemmeside,
 • Evaluering af systemsikkerhed og -stabilitet.

Dataene gemmes i en periode på 90 dage og slettes derefter automatisk. Jeg bruger ikke såkaldte cookies, sporingsværktøjer eller målretningsmetoder til min hjemmeside.
Den respektive operatør er ansvarlig for brugen af såkaldte cookies, sporingsværktøjer, målretningsprocedurer på linkede hjemmesider, f.eks. betalingstjenester.

C.1 Indgåelse, udførelse eller opsigelse af en kontrakt

C.1.1 Databehandling ved indgåelse af kontrakten

Formålet med papier+ideen Silvia und Wolfram Jordan GbR aktiviteter er tilstedeværelse af varer og internethandel. I denne sammenhæng behandler jeg de data, der er nødvendige for indgåelse, udførelse eller opsigelse af en kontrakt. Disse omfatter:

 • Fornavn, efternavn
 • Faktura og leveringsadresse
 • E-mail-adresse
 • Faktura- og betalingsoplysninger
 • Telefonnummer, hvis relevant

Det juridiske grundlag for dette er artikel 6, stk. 1 liter. b) DSGVO, dvs. at du giver mig dataene på grundlag af kontraktforholdet mellem dig og mig. Jeg er også forpligtet til at behandle din e-mailadresse på grund af et krav i den tyske civillovbog (BGB) om at sende en elektronisk ordrebekræftelse (Art. 6 stk. 1 liter. (c) GDPR). Såfremt jeg ikke bruger dine kontaktdata til reklameformål (se under 3.3), gemmer jeg de data, der er indsamlet til afvikling af kontrakten, indtil udløbet af de lovbestemte eller mulige kontraktlige garanti- og reklamationsrettigheder. Efter udløbet af denne periode skal jeg opbevare de oplysninger om kontraktforholdet, der kræves i henhold til handels- og skattelovgivningen, i de perioder, der er fastsat ved lov. I denne periode (regelmæssigt ti år fra kontraktens indgåelse) behandles dataene igen udelukkende i tilfælde af en kontrol fra skattemyndighedernes side.

Følgende databehandling er også nødvendig for udførelsen af købskontrakten:

Hvis du har valgt betalingsmetoden Paypal, vil jeg videregive de nødvendige betalingsdata til Paypal. Jeg videregiver oplysninger om din leveringsadresse til et logistikfirma, der er bestilt af mig med henblik på at behandle købskontrakten. Dataene overføres udelukkende til dette formål og slettes igen efter levering.

C.1.2 Identitet, kreditværdighed og videregivelse til kreditbureauer

Hvor det er nødvendigt, vil jeg verificere din identitet ved hjælp af oplysninger fra tjenesteudbydere. Det juridiske grundlag for dette er artikel 6, stk. 1 liter. b) og lit. f) GDPR. Tilladelsen til at gøre dette skyldes beskyttelsen af din identitet og undgåelsen af svindelforsøg på min bekostning.

I tilfælde af forsinket betaling overfører jeg de nødvendige data til et firma, der har til opgave at håndhæve kravet, hvis de øvrige juridiske krav er opfyldt. Retsgrundlaget for dette er både art. 6 para. 1 liter. b) samt art. 6 para. 1 liter. f) GDPR. Påberåbelsen af et kontraktligt krav skal betragtes som en legitim interesse i henhold til den anden nævnte bestemmelse.

C.2 Databehandling til reklameformål

Jeg vil give dig oplysninger om mine produkter, tjenester eller tilbud (direkte markedsføring), som du, som min kunde, anmoder mig om, eller som jeg mener kan interessere dig, i det omfang loven tillader det. GDPR anerkender en sådan databehandling på grundlag af artikel 6, stk. 1 liter. f) som en legitim interesse. Varigheden af datalagring til reklameformål følger ikke nogen faste principper og er baseret på spørgsmålet om, hvorvidt lagringen er nødvendig for reklametilgangen. For information om, hvordan man går frem i tilfælde af en indsigelse, henvises til punkt. C.2.2.

C.2.1 Reklameformål for papir+ideen Silvia und Wolfram Jordan GbR

Hvis du har indgået en kontrakt med mig, opfører jeg dig som en eksisterende kunde. I dette tilfælde behandler jeg dine postale kontaktoplysninger, uden at der foreligger et specifikt samtykke, for lejlighedsvis at sende dig information om nye produkter og tjenester på denne måde.
I henhold til de lovmæssige krav i § 7 stk. 3 UWG har jeg ret til at bruge den e-mailadresse, du oplyste, da du afgav din bindende ordre på et produkt eller en tjenesteydelse, til direkte reklame for mine egne lignende varer eller tjenesteydelser.

C.2.2 Ret til at gøre indsigelse mod direkte reklame

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod databehandling til ovennævnte formål, gratis, separat for den respektive kommunikationskanal og med virkning for fremtiden. Til dette formål er det tilstrækkeligt at sende en e-mail eller et brev til følgende kontaktoplysninger uden at pådrage sig andre omkostninger end transmissionsomkostningerne i henhold til basistaksterne.

papier+ideen
Silvia und Wolfram Jordan GbR
Gartenstraße 4
01744 Dippoldiswalde
E-mail: papier-ideen@gmx.de
Tlf: +49 3504 6290100

Hvis du ikke (længere) ønsker at modtage direkte reklame på grundlag af § 7 stk. 3 UWG, bedes du også kontakte ovenstående adresse.

Hvis du gør indsigelse, vil den pågældende kontaktadresse blive blokeret for yderligere databehandling til reklameformål. Vi vil gerne påpege, at reklamemateriale i særlige tilfælde stadig kan sendes midlertidigt efter modtagelse af din indsigelse. Dette skyldes teknisk set den nødvendige gennemløbstid for annoncer og betyder ikke, at jeg ikke vil implementere din indsigelse. Tak for din forståelse.

C.3 Online tilstedeværelse og hjemmesideoptimering

C.3.1 Cookies

Cookies er små filer, der gemmes på din enhed. I dine browserindstillinger kan du ændre, om og hvordan cookies skal gemmes, og om og hvornår de skal slettes igen. Jeg bruger kun cookies på min hjemmeside for at forbedre hjemmesidens brugervenlighed. Markedsførings- og sporingscookies bruges ikke af mig. Den respektive operatør er ansvarlig for brugen af såkaldte cookies på linkede hjemmesider, f.eks. udbydere af betalingstjenester.

C.3.2 Google Analytics

Jeg bruger ikke Google Analytics til min hjemmeside. Den respektive operatør er ansvarlig for brugen af Google Analytics på linkede hjemmesider, f.eks. udbydere af betalingstjenester.

C.3.3 Målretning og tilknyttede virksomheder

Jeg bruger ikke målretning og tilknyttede foranstaltninger til min hjemmeside. Den respektive operatør er ansvarlig for brugen af tilsvarende foranstaltninger på linkede hjemmesider, f.eks. udbydere af betalingstjenester.

C.3.4 Youtube

Hvis videoer på YouTube er integreret på min hjemmeside, og du klikker på en sådan knap, opretter din browser en direkte forbindelse til YouTube-serverne. Indholdet af YouTube-knappen overføres af YouTube direkte til din browser og integreres i hjemmesiden af den. Vi har derfor ingen indflydelse på omfanget af de data, som YouTube indsamler med knappen, men går ud fra, at din IP-adresse også bliver indsamlet. For formålet med og omfanget af dataindsamlingen og Googles videre behandling og brug af dataene samt dine rettigheder i denne henseende og indstillingsmuligheder for at beskytte dit privatliv henvises til YouTubes privatlivspolitik på YouTube-knappen. Hvis du er medlem af YouTube og ikke ønsker, at YouTube indsamler data om dig via vores hjemmeside og forbinder dem med dine medlemsdata, der er gemt på YouTube, skal du logge ud af YouTube, før du besøger min hjemmeside.

C.4 Kundekonto

Du kan ikke åbne en kundekonto, når du handler. Det betyder, at ingen personlige data gemmes af dig på min udbyders server.

C.5 Kontaktformular

I tilfælde af henvendelser til mig behandler jeg dit navn, kontaktoplysninger (f.eks. telefonnummer, e-mailadresse og postadresse) og alle andre oplysninger, du giver, når du udfylder formularer eller andre datafelter på min hjemmeside på grundlag af Art. 6 Para. 1 liter. f) GDPR.

D. Dine rettigheder

D.1 Oversigt

Ud over retten til at tilbagekalde dit samtykke, som du har givet mig, har du følgende yderligere rettigheder, hvis de respektive lovkrav er opfyldt:

 • Ret til information om dine personlige data gemt af mig i henhold til artikel 15 DSGVO; især kan du få oplysninger om formålet med behandlingen, kategorien af personoplysninger, kategorierne af modtagere, som dine data er blevet eller vil blive videregivet til, den planlagte opbevaringsperiode, oprindelsen af dine data, hvis de ikke er blevet indsamlet direkte fra dig,
 • Ret til berigtigelse af unøjagtige data eller udfyldelse af korrekte data i overensstemmelse med art. 16 DSGVO,
 • Ret til at få dine data, der er gemt af mig, slettet i overensstemmelse med artikel 17. DSGVO, for så vidt som ingen lovmæssige eller kontraktmæssige opbevaringsperioder eller andre juridiske forpligtelser eller rettigheder til yderligere opbevaring skal overholdes,
 • Ret til at begrænse behandlingen af dine data i overensstemmelse med art. 18 DSGVO, for så vidt som nøjagtigheden af dataene bestrides af dig, behandlingen er ulovlig, men du gør indsigelse mod sletningen; den dataansvarlige ikke længere har brug for dataene, men du har brug for dem til at hævde, udøve eller forsvare juridiske krav, eller du har gjort indsigelse mod behandlingen i overensstemmelse med art. 21 DSGVO,
 • Ret til dataportabilitet i henhold til art. 20 DSGVO, dvs. retten til at få data, som du har leveret, og som jeg har gemt om dig, overført i et almindeligt, maskinlæsbart format, eller til at kræve overførsel til en anden ansvarlig person.
 • Ret til at klage til en tilsynsmyndighed. Som regel kan du kontakte tilsynsmyndigheden på din sædvanlige bopæl eller arbejdsplads eller min virksomheds hovedkvarter til dette formål.

D.2 Ret til at gøre indsigelse

Under betingelserne i artikel 21, stk. 1 DSGVO, kan der gøres indsigelse mod databehandlingen af grunde, der skyldes den registreredes særlige situation.
Ovenstående generelle ret til indsigelse gælder for alle behandlingsformål, der er beskrevet i denne databeskyttelsesinformation, og som er baseret på artikel 6, stk. 6, i databeskyttelsesloven. 1 liter. f) DSGVO er behandlet. I modsætning til den specifikke ret til at gøre indsigelse mod databehandling til reklameformål (se afsnit 3.3.3 ovenfor), er jeg kun forpligtet til at gennemføre en sådan generel indsigelse i henhold til GDPR, hvis du giver mig grunde, der er af afgørende betydning for at gøre det. Desuden er der mulighed for at kontakte den tilsynsmyndighed, der er ansvarlig for papir+ideen Silvia Jordan.

E. Datasikkerhed

Jeg bruger også passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger til at beskytte dine personlige data, der er gemt hos mig, mod manipulation, delvis eller fuldstændigt tab og mod uautoriseret adgang fra tredjeparter. Mine sikkerhedsforanstaltninger forbedres løbende i takt med den teknologiske udvikling.

F. Børn

Vi opfordrer alle forældre og værger til at instruere deres børn i sikker og ansvarlig brug af personlige data på internettet. Børn bør ikke indsende nogen personlige data til min hjemmeside uden samtykke fra deres forældre eller værge. Jeg bekræfter, at jeg ikke bevidst vil indsamle personlige data fra børn, bruge dem på nogen måde eller videregive dem til tredjeparter uden tilladelse.

G. Links til andre hjemmesider

Websiderne i denne præsentation kan indeholde links til andre udbydere uden for papier-und-ideen.de, som databeskyttelseserklæringen ikke omfatter. Når du forlader min hjemmeside, anbefales det, at du omhyggeligt læser privatlivspolitikken på enhver hjemmeside, der indsamler personlige oplysninger.